Kayıtlı ofisi 1 Kingswood Close, N20 9PX, London, United Kingdom, adresinde yer alan io-oyunlar.com (bundan böyle “io-oyunlar.com” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan web sitelerimize hoş geldiniz. Web sitelerimizi, web sitelerimizin bir parçası olan tüm web sayfalarını ve burada sunulan tüm içerik, yazılım ve hizmetleri kullanımınız bu kullanım koşullarına (bundan böyle “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) tabidir.

Web sitelerimizi kullanımınız, bu Kullanım Koşullarını, gizlilik politikamızı (bundan böyle “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır) onayladığınızı ve gerekli bildirimleri almayı ve bizimle bilgisayar aracılığıyla işlem yapmayı kabul ettiğinizi gösterir. Kullanım Koşullarını ve/veya Gizlilik Politikasını kabul etmediğiniz takdirde web sitelerimizi kullanmamanız önerilmektedir.

1. KULLANIM KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu Kullanım Koşullarını dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bu koşulların en güncel versiyonunu web sitelerinin altında yer alan “Kullanım Koşulları” bağlantısına tıklayarak gözden geçirebilirsiniz. Bu Kullanım Koşullarını yapılabilecek her türlü değişiklik bakımından düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüsünüz. Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikler sonrası web sitelerini kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, yeni koşulları kabul etmiş sayılacaksınız.

2. EK KOŞULLAR

Web sitelerinde örneğin dosya indirebildiğiniz siteler gibi bazı alanlar bu Kullanım Koşullarına ek teşkil edebilecek kullanım talimatları ve kuralları içerebilir. Web sitelerinde bu hizmetleri kullanarak bahsi geçen talimat ve kurallara uymayı kabul etmiş olursunuz.

3. ELEKTRONİK TESLİMAT POLİTİKASI VE ONAYINIZ

Web siteleri ile ilgili gerekli bildirimleri, sözleşmeleri ve diğer bilgileri tarafınıza elektronik olarak sağlayabileceğimizi kabul edersiniz. Elektronik olarak bildirim almaya devam etmek istemediğiniz takdirde, lütfen web siteleri kullanımına son verin.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası, web sitelerini kullandığınız sırada kişisel bilgileriniz için geçerli uygulamaları açıklar. Web sitelerini kullanımınızın devam etmesi halinde, Gizlilik Politikamızda açıklanan bilgilendirme uygulamalarını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikasını dilediğiniz zaman web sitelerinin altında yer alan Gizlilik Politikası bağlantısına tıklayarak gözden geçirebilirsiniz.

5. WEB SİTELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Web sitelerinde yer alan herhangi bir hizmet ya da özelliği dilediğimiz zaman ve önceden haber vermeksizin sonlandırabiliriz ya da değiştirebiliriz.

6. ERİŞİM BEDELLERİ

Masrafları tarafınıza ait olmak üzere, web sitelerine erişmek ve web sitelerini kullanmak için ihtiyaç duyacağınız ekipman ve internet bağlantıları tarafınızca sağlanmalıdır. Web sitelerine bir telefon hattı üzerinden erişimde bulunduğunuz takdirde, seçtiğiniz erişim numaralarının uzun mesafe ya da bulunduğunuz konumdaki diğer görüşme ücretlerine tabi olup olmadığını öğrenmek için lütfen yerel telefon şirketinizi arayın. Ayrıca, web sitelerine kablosuz uygulamalar (örneğin cep telefonları) üzerinden erişimde bulunduğunuz takdirde, operatörünüz (kablosuz operatörü gibi) yayın süresi ve kablosuz veri hizmetlerinin kullanımını gerektiren uyarılar, web gezintisi, mesajlaşma ya da diğer hizmetler için ücret uygulayabilir. Böyle bir ücretin sizin için geçerli olup olmadığını doğrulamak için operatörünüze başvurun. Web sitelerine kablosuz ya da diğer iletişim servisleri aracılığıyla erişim neticesinde doğabilecek her türlü bedelden yalnızca tarafınız sorumludur.

7. SORUMLULUKLARINIZ

7.1 Web sitelerini yalnızca yasalara uygun amaçlar için kullanabilirsiniz. Web siteleri aracılığıyla nitelikleri aşağıda açıklanan bilgileri, içerikleri veya materyalleri iletemez ya da aktaramazsınız ya da aşağıda açıklanan fiillerde bulunamazsınız:

 1. patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, reklam hakkı ya da diğer mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, başkalarının haklarını ihlal etmek ya da bu haklara karşı gelmek;
 2. yasa dışı, tehditkar, kötü, taciz edici, alçaltıcı, hakaret niteliğinde, aldatıcı, hileli, başkasının gizliliğini çiğneyen, haksız olmak ya da cinsel ilişkilerin belirgin veya grafik açıklamalarını ya da ifadelerini içermek veya pornografik olmak;
 3. bir bireye ya da bir grup bireye din, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, ırk, etnik köken, yaş ya da engellilik temelinde zulmetmek, taciz etmek, haksız davranmak ya da tehdit etmek;
 4. io-oyunlar.com ve io-oyunlar.com çalışanları ile temsilcileri dahil herhangi bir kişi, işletme veya kurumu taklit etmek;
 5. herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğine engel olan, tahrip eden veya kısıtlayan ya da bir bilgisayar veya bilgisayar ağının yetkisiz kullanımına imkan tanıyan virüsler ya da başka her türlü bilgisayar kodu, dosyaları veya programları içermek;
 6. ceza gerektiren bir suç teşkil edecek ya da hukuki sorumluluk doğuracak fiilleri teşvik etmek;
 7. bu Kullanım Koşullarını ve web sitelerinde yayınlanmış talimatları veya her türlü politikaları ihlal etmek; ya da
 8. web sitelerinin başkaları tarafından kullanımına engel olmak.
7.2 Web sitelerimizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanamazsınız:

 1. kişisel ticari kazancınız için;
 2. önceden yazılı rızamız olmadan reklam ya da tanıtımlarda bulunmak amacıyla; ya da
 3. sahte kişisel bilgiler sunmak ya da izinsiz olarak kendiniz dışında başka biri adına herhangi bir bilgi, içerik ya da materyal sunmak amacıyla.
7.3 Web sitelerimizi kullanarak aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

 1. bu Kullanım Koşullarına uygun hareket etmeyi;
 2. iletişim bilgilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlamayı; ve
 3. şifrenizi rızamız olmadan paylaşmamayı ya da devretmemeyi.
7.4 Web sitelerini sunucularımıza ya da ağlarımıza zarar verecek, bunları devre dışı bırakacak, bunların kapasitesini zorlayacak ya da bozacak veya web sitelerinin başka bir tarafça kullanımına ve bu kişilerin web sitelerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamazsınız. Bilgisayar korsanlığı, şifre madenciliği veya başka yöntemler aracılığıyla herhangi bir hizmet, kullanıcı hesabı, bilgisayar sistemi ya da ağına yetkisiz erişim teşebbüsünde bulunamazsınız. Bu hükmün ihlalini önlemek ve bu Kullanım Koşullarını uygulamak amacıyla gerekli her türlü yasal ve teknik önlemi alabiliriz.Her oyuncunun yalnızca bir hesabı olacaktır. Oyuncunun birden fazla hesabı olması halinde ya da başka herhangi bir sebeple bir hesabı silme hakkımız saklıdır.
7.5 Web sitelerimizi ya da iletişim araçlarımızdan herhangi birini istenmeyen toplu iletişimlerin (e-postalar ve anlık mesajlar dahil) doğrudan ya da dolaylı olarak iletilmesi amacıyla kullanamazsınız. Kullanıcılarımıza ilişkin bilgileri istenmeyen toplu iletişimlerin gönderilmesi (ya da gönderilmesini kolaylaştırmak) amacıyla toplayamazsınız. Başka kişilerin web sitelerini bu bölümün şartlarını ihlal edecek şekilde kullanmasını teşvik edemez ya da buna izin veremezsiniz. Tarafınızın ya da web sitelerine erişiminizi kullanan kişilerin bu hükümleri ihlal etmesi halinde web sitelerine erişiminizi veya web sitelerini kullanımınızı derhal sonlandırabilir ya da yasal işlem başlatabiliriz. İstenmeyen toplu iletişimlerin bilgisayar ya da iletişim ağlarımıza girmesini, bunları kullanmasını ya da burada kalmasını engellemek amacıyla gerekli her türlü teknik önlemi alabiliriz.
7.6 Web siteleri aracılığıyla oluşturduğunuz ve ilettiğiniz ya da aktardığınız ve fikri mülkiyet hakları (ya da benzer haklar) kapsamında bulunan her türlü bilgi, içerik ya da materyal tarafımıza münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans verilebilir, telifsiz, kalıcı ve dünya çapında bir lisans olarak lisanslanacaktır. Bahsi geçen fikri mülkiyeti web sitelerinde veya benzer ortamlarda ya da web siteleri veya bu ortamlar ile bağlantılı olarak kullanma hakkına sahibiz.
7.7 Bilgi, içerik ya da materyal sağladığınızda ve genel gizlilik ayarını kullandığınızda, web sitelerini ziyaret eden her ziyaretçi bahsi geçen bilgilere erişimde bulunabilecektir ve bahsi geçen bilgiler ya da ziyaretçilerin bu bilgiler ile ne yaptığı ile ilgili olarak hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır.
7.8 Bu Kullanım Koşullarını ihlal etmesi halinde web sitelerinden her türlü bilginizi, içeriğinizi ya da materyalinizi kaldırma hakkımız saklıdır.

7.9 Bir kullanıcı adı seçmeniz halinde, bu durumun uygun olmadığını düşündüğümüz takdirde kullanıcı adını kaldırma ya da geri alma hakkımız saklıdır.

8. WEB SİTELERİNİN KULLANIM LİSANSI

Bu Kullanım Koşullarına tabi olarak, web sitelerini ve web sitelerinde sunulan içeriği yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. İndirilebilecek şekilde sunulan içeriği yalnızca kişisel kullanım için kullanabilirsiniz ve bahsi geçen içeriğe ilişkin kurallara tabi olacaksınız. İçeriği bahsi geçen içeriği kullanımınız için verilen hakları ihlal edecek şekilde kullanamazsınız. İçerik üzerinde herhangi bir veri madenciliği, robotlar ya da benzer veri toplama ve veri ayıklama araçları kullanamaz, web sitelerinin ya da içeriğin herhangi bir kısmını şekillendiremez ya da içeriği önceden yazılı iznimiz olmaksızın çoğaltamaz, tekrar basamaz, kopyalayamaz, saklayamaz, herkese açık olarak görüntüleyemez, yayınlayamaz, iletemez, değiştiremez, çeviremez, bağlantılayamaz, yayımlayamaz, alt lisans veremez, temlik edemez, devredemez, satamaz, ödünç veremez ya da başka türlü dağıtımını yapamazsınız. İçeriğin yetkisiz çoğaltılması ve dağıtılmasını önlemek için içerikte bulunan mekanizmaları değiştiremezsiniz.

9. YAŞ SINIRLAMALARI

Web sitelerini kullanarak, 13 yaşında ya da 13 yaşın üstünde olduğunuzu ya da 13 yaşın altında olduğunuz takdirde, bir ebeveyniniz ya da yasal vasiniz tarafından eşlik edildiğinizi ve doğrudan gözetildiğinizi teyit edersiniz. 13 yaşın altında olduğunuz takdirde, lütfen web sitelerine sizi doğrudan gözeten ebeveyniniz ya da yasal vasiniz bulunmadan erişimde bulunmayın. Bilgisayarınız, internet bağlantılı cihazınız, internet bağlantınız ve/veya imkanlarınızın (doğrudan sahibi olduğunuz, kiraladığınız ya da ödünç aldığınız) web sitelerine erişimde bulunması ya da kullanıcıların web sitelerine erişimde bulunmasına yardımcı olması halinde, 13 yaşın altındaki çocukların bunları doğrudan gözeten bir ebeveynin ya da yasal vasinin olduğu durumlar dışında web sitelerine ya da hizmetlere erişimde bulunmasına izin vermeyecek ya da bilerek veya bilmeyerek yardımcı olmayacaksınız. 13 yaşın altındaki çocukların kendilerini doğrudan gözeten bir ebeveynin ya da yasal vasinin olduğu durumlar dışında bilgisayarınız, internet bağlantılı cihazınız, internet bağlantınız ve/veya imkanlarınızın (doğrudan sahibi olduğunuz, kiraladığınız ya da ödünç aldığınız) vasıtasıyla web sitelerine erişimde bulunmasına izin verdiğiniz takdirde, doğabilecek tüm sonuçlar karşısında tam sorumlu olduğunuzu ve her ne koşulda olursa olsun (ihmal dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) io-oyunlar.com’un, üçüncü taraf bir içerik sağlayıcının ya da bunların temsilcilerinin sitelerin 13 yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanılması ya da kullanılamaması durumlarından doğacak her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, manevi tazminat ya da netice hasarları, her ne kadar ilgili taraf bahsi geçen hasarların ortaya çıkma olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa da, ile bağlantılı taleplerden sorumlu tutulamayacağını kabul edersiniz.

10. MÜLKİYET HAKLARI

Web Sitelerinin Fikri Mülkiyet HaklarıWeb sitelerinin adı ve renk kombinasyonlarının görünümü ve hissi, düğme şekilleri ve diğer grafik unsurları dahil olmak üzere, web sitelerinin tasarımı ve web sitelerinde yer alan bilgiler üzerinde fikri mülkiyet hakkına sahibiz. Bahsi geçen fikri mülkiyet, uluslararası anlaşmalar ile birlikte telif hakkı, ticari marka, patent ve ticari sır yasaları ve diğer tescilli haklar ile korunmaktadır. Örneğin, web sitelerinin seçimi, organizasyonu, düzenlemesi ve iyileştirilmesi konuları ile birlikte web sitelerinde yer alan orijinal içerik bakımından bir telif hakkına sahibiz.

Oyunların Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitelerinde yer alan çok sayıda oyun üzerinde fikri mülkiyet hakkına sahibiz ve bazı oyunlar için tanıdığımız telif hakkı sahiplerinden izin talep ettik ve aldık. Bazı oyunlar için herhangi bir telif hakkı bilgisi elde edemedik ve internet üzerindeki genel kullanım sebebiyle, bahsi geçen bilgiler elde edilememektedir. Bazı oyunlar bir dizi ön şart kısıtlaması göz önünde bulundurularak özel koşullar altında kullanılabilmektedir. İlgili ön şart kısıtlamaları, tespit edebildiğimiz kadarıyla, io-oyunlar.com tarafından karşılanmaktadır. Oyunların kaynak kodunda hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Örneğin, kredi sahipleri, marka adları ya da web sitelerine yapılan referanslar değiştirilmemektedir.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNE İLİŞKİN TALEPLER

Görüşleriniz doğrultusunda, sahip olduğunuz herhangi bir telif hakkı ya da başka bir fikri mülkiyet hakkı (“FM hakkı”) web siteleri tarafından ya da web siteleri üzerinde ihlal edildiği takdirde, lütfen hemen tarafımızı bilgilendirin ve aşağıdakileri tarafımıza sunun:

 1. FM hakkı sahibinin veya bu kişinin adına işlem yapabilecek yetkili kişinin elektronik ya da fiziksel imzası;
 2. ihlal edildiğini iddia ettiğiniz FM hakkının ve ihlal etme eyleminin birer açıklaması;
 3. telif hakkı bulunan işin orijinal ya da yetkili kopyasının bulunduğu konum (örneğin, gönderildiği web sitelerinin URL’si veya içerisinde yayımlandığı kitabın adı ya da ortada bir tescilli marka ismi varsa, bu kayıttan alınan kaydın bulunduğunu kanıtlayacak bir kısım);
 4. size bu FM hakkını kullanma ve koruma hakkını veren lisansın bir kopyası (FM hakkının sahibi siz değilseniz);
 5. ihlal edildiğini iddia ettiğiniz materyalin bulunduğu URL’nin veya başka bir belirli konumun kimliği; bu bilgi, bu materyalin yerini bulmamızı sağlamaya yetecek kadar açık olmalıdır;
 6. isminiz, tam iletişim bilgileriniz; ve
 7. bu haksız kullanımın telif hakkı sahibi, aracısı ya da kanun tarafından yetkilendirilmediğine dair olan samimi ve dürüst inancın sizin tarafınızdan sunulan beyanı.

12. ÜÇÜNCÜ TARAF ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI

io-oyunlar.com size, doğrudan ya da io-oyunlar.com’a veya web sitelerinin kullanıcılarına web siteleri aracılığıyla ürün ve hizmet satışı sağlamak amacıyla ödeme işlemi hizmetleri sunan üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları (PSP’ler) vasıtasıyla, sanal eşyalar (örneğin, sanal bir oyun bileşeni ya da sanal altınlar) veya bir oyunu indirmek için gerekli bir abonelik satışı yapabilir. Web sitelerinden bir şey satın aldığınız takdirde, ödemeyi gerçekleştirmek için ya io-oyunlar.com ya da ilgili PSP ile bir sözleşme yapacaksınız (bunu ödeme ekranında görebileceksiniz).

PSP aracılığıyla. Sözleşmenin bir PSP ile yapılması halinde io-oyunlar.com, PSP ile aranızdaki iletişimden kesinlikle sorumlu olmayacaktır ve PSP ile paylaştığınız bilgiler münhasıran PSP’nin gizlilik politikasına ve/veya diğer düzenlemelerine tabi olacaktır. Geri istenen ödemeler ya da ödemenin yapılmamasının bir sonucu olarak PSP’nin sunabileceği diğer taleplere karşı io-oyunlar.com’u tazmin etmelisiniz.

io-oyunlar.com aracılığıyla. Ödemelerin gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin sunulması kapsamında sizden aldığımız tüm bilgiler io-oyunlar.com’un gizlilik politikasına tabidir. Gizlilik politikamıza ulaşabilirsiniz burda. Satın alma işleminiz ile bağlantılı olarak uygulanacak her türlü vergi ve ücreti ödemeyi kabul etmiş olursunuz.

Bir ürün ya da hizmeti bizden Avrupa Birliği içinde satın aldığınız takdirde, satın almanızı iptal etmek için teslimat ya da satın alma tarihini takip eden ilk günden başlamak üzere yedi takvim gününüz (“bekleme” süresi) olacaktır. Satın alma tarihi teslimat tarihi olarak kabul edilecektir. Hizmet ya da ürünün, bekleme süresi sona ermeden önce teslim edilmiş ya da kullanılmış olması halinde bu hakka sahip olmayacaksınız. Sanal eşyalar satın aldığınız takdirde, sorumluluğumuz tedarik ile birlikte başladığından satın almanızı iptal etme hakkınız bulunmayacaktır.

io-oyunlar.com her ne sebeple olursa olsun para iadesi yapmaz. Kullanılmamış sanal eşyalar için hiçbir para iadesi ya da başka bir bedel almayacaksınız. Hesabınızı iptal ettiğiniz ya da kapattığınız (isteyerek ya da istemeyerek) takdirde, satın almış olduğunuz sanal eşyalar kaybedilecek ve io-oyunlar.com bu bakımdan size hiçbir tazminat ödemesi sağlamayacaktır.

PAYPAL

io-oyunlar.com ayrıca ilgili PSP vasıtasıyla tek tıkla ödeme imkanı sunar. Bu ödeme imkanı bazı hizmetler için yalnızca ödeme tuşuna tıklanarak anında ödeme yapılmasını sağlar. İlgili PSP aracılığıyla web sitelerinde bir ödeme yaptığınızda, gelecekteki tüm satın alma işlemleriniz için tek tıkla ödeme imkanından yararlanmayı seçebilirsiniz. Bu sayede, ödeme tuşuna tıklayarak yapılan satın alma işlemleri için io-oyunlar.com ve PSP’yi, PSP hesabınızı (banka hesabı ya da kredi kartı) borcuna kaydetmek üzere yetkilendirirsiniz. Bu yetkilendirmeyi dilediğiniz zaman info@io-oyunlar.com adresine bir e-posta göndererek ya da PSP’yi belirtilmiş adresten (e-posta adresi) bilgilendirerek iptal edebilirsiniz. Tek tıkla ödeme imkanından faydalandığınız takdirde, tek tıkla ödemeyi kolaylaştırmak ve gerçekleştirmek amacıyla PSP hesap bilgileriniz io-oyunlar.com ya da PSP tarafından işleme tabi tutulacaktır. Tek tıkla ödeme, ilgili PSP’nin şart ve koşullarına tabi olacaktır.

13. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELER VE REKLAMVERENLER

Web siteleri otomatik arama sonuçları olarak sağlanan bağlantılar dahil olmak üzere, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerden bazıları itiraz edilebilir, yasa dışı ya da yanlış materyaller içerebilir. Mevcut linkler bahsi geçen üçüncü taraf sitelerine ya da hizmetlerine onay verdiğimiz anlamına gelmemektedir. Bahsi geçen üçüncü taraf sitelerinde yer alan içerik ya da diğer materyallerden hiçbir şekilde sorumlu ya da yükümlü olmadığımızı kabul ve beyan etmektesiniz. Web sitelerinde yer alan reklamverenler ile olan tüm ilişkileriniz, tarafınız ve ilgili reklamveren arasında olup reklamverene karşı her türlü zarar ya da talepleriniz konusunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmadığını kabul ve beyan edersiniz.

14. YAZILIM KULLANIMI

İndirmeniz ya da kullanmanız için size yazılım sunabiliriz. Bahsi geçen yazılım, bu yazılıma ilişkin lisans sözleşmesinin şartlarına tabi olacaktır. Yazılım ile birlikte size sunulan herhangi bir lisans sözleşmesi bulunmadığı takdirde, bahsi geçen yazılımı kullanımınız bu Kullanım Koşullarının diğer şartlarına ek olarak aşağıdaki lisansa tabi olacaktır. Yazılımı tek bir bilgisayara yüklemeniz için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir lisans veriyoruz. Yazılım telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır ve tarafımıza ya da tedarikçilerimize aittir. Yazılımı satamaz ya da yazılımın yeniden dağıtımını yapamazsınız. Yazılımı ya da yazılımın herhangi bir kısmını başka bir ürüne dahil edemezsiniz. Yazılımı ters mühendislik işlemlerine tabi tutamaz, yazılımın derlemesini açamaz ya da yazılımı ayrıştıramaz veya kaynak kodunu elde etmeye çalışamazsınız (yasa gereği açık bir şekilde izin verilen durumlar dışında). Yazılımı hiçbir şekilde değiştiremez, uyarlayamaz ya da yazılımdan türemiş çalışmalar oluşturamaz veya yazılımdaki mülkiyet uyarılarını kaldıramazsınız. Yazılımı kullanımınız bakımından geçerli her türlü yasa ve yönetmeliğe uymayı kabul etmektesiniz. Bu fıkrada yasaklanan eylemleri gerçekleştirmek üzere herhangi bir üçüncü tarafı yetkilendiremez ya da bunlara yardım edemezsiniz.

Yazılım sürümünüzü otomatik olarak kontrol edebilir ve yazılımın performansını ve özelliklerini iyileştirmek amacıyla güncelleyebiliriz. Otomatik güncelleme işlemi sırasında yazılımı kapatmanız ya da güncellemenin yüklenmesine başka herhangi bir şekilde engel olmanız durumunda, yazılım hasar görebilir ve/veya çalışmayabilir.

İngiltere veya diğer tüm yabancı (örneğin ABD) hükûmet ya da yetkili kurumlarına ait ithalat ve ihracat yasaları, yönetmelikleri, kuralları ve emirlerine tam olarak uymayı kabul etmektesiniz. Ayrıca yazılımı, ilgili teknolojiyi ya da bunlara ilişkin ürünleri, doğrudan ya da dolaylı olarak, yasaklanmış bir son kullanım amacıyla ya da yasaklanmış bir ülkeye, kuruluşa ya da kişiye (nerede mukim olduğuna bakılmaksızın) uygun resmi onay olmaksızın ihraç etmeyeceğinizi, yeniden ihraç etmeyeceğinizi, nakletmeyeceğinizi ve/veya piyasaya sunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Açıklanan yasalar, yönetmelikler, kurallar ve emirlere uygunluğunuz ile bağlantılı tüm masraflar için ve bunları karşılama ve ayrıca gerekli onayları ve izinleri alma konusunda tam sorumluluk size aittir. Buna ek olarak, açıklanan yasalar, yönetmelikler, kurallar ve emirlere uygunluğunuz ile bağlantılı tüm masraflar için tam sorumlu olduğunuzu ve bunları karşılamayı ve ayrıca gerekli onayları ve izinleri alma konusunda tam sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

15. SORUMLULUK REDDİ

Web sitelerini olduğu gibi, tüm hataları ile birlikte ve mevcut olduğu şekilde sunuyoruz. Tarafımız ve tedarikçilerimiz web siteleri hakkında hiçbir sarih yükümlülük ya da garanti beyanında bulunmamaktadır. io-oyunlar.com herhangi bir destek sağlamakla yükümlü değildir. Yasanın izin verdiği ölçüde, tarafımız ve tedarikçilerimiz web sitelerinin ve web siteleri aracılığıyla dağıtımı yapılan tüm yazılım, içerik ve hizmetlerin satılabilir, tatmin edici kalitede, doğru, güncel, belirli bir amaca ya da ihtiyaca uygun ve ihlal teşkil edici olmadığı hususlarına ilişkin zımni yükümlülükleri reddeder. Web sitelerinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da hatasız, güvenilir, kesintisiz ya da her zaman kullanılabilir durumda olacağını garanti etmiyoruz. Web sitelerinin kullanımı (destek hizmetleri dahil) neticesinde elde edilebilecek sonuçların etkili, güvenilir ya da doğru olacağı ya da ihtiyaçlarınızı karşılayacağını garanti etmiyoruz. Web sitelerine (doğrudan ya da üçüncü taraf ağlar vasıtasıyla) dilediğiniz her zaman veya yerde erişimde bulunabileceğinizi veya kullanabileceğinizi garanti etmiyoruz. io-oyunlar.com’un bir temsilcisi tarafından verilebilecek hiçbir sözlü ya da yazılı bilgi veya görüş bir garanti teşkil etmeyecektir. Bu sözleşmenin değiştiremeyeceği ancak yerel yasalarınız tahtında sahip olduğunuz ek tüketici haklarınız bulunabilir.

16. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Tarafımız ile olan her türlü ihtilaf halinde tek ve münhasır çözüm yolunuz web sitelerimizi kullanmaya son vermektir. Web sitelerinin kullanımı ile bağlantılı taleplere ilişkin sorumluluğumuz (ya da ana kuruluş veya tedarikçilerimizin sorumluluğu) her ne şartla olursa olsun, ihtilaflı hizmet için bir yıllık bir süre boyunca tarafımıza ödemiş olduğunuz toplam hizmet bedelini aşmayacaktır. Tarafımız, ortağımız, içerik ortaklarımız ve tedarikçilerimiz web sitelerini kullanımınız, kullanamama durumlarınız ya da web sitelerine bağımlılığınız ile bağlantılı olarak doğacak hiçbir dolaylı, manevi, arızi tazminat ya da netice hasarları veya cezai tazminat ile bağlantılı taleplerden sorumlu değildir. Bahsi geçen istisnalar, ilgili taleplerin doğma olasılığından haberdar olsak ya da olmamız gerekse dahi, kar mahrumiyetleri, veri kayıpları, itibar kaybı, iş bırakma eylemleri, bilgisayar hatası veya arızası ya da diğer her türlü ticari hasar veya zararlara ilişkin talepler için geçerlidir. Bazı ülkeler, eyaletler ya da yetki alanları sorumluluğun netice hasarları ya da arızi tazminat talepleri bakımından istisnasına ya da sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bahsi geçen ülkeler, eyaletler ya da yetki alanlarında sorumluluğumuz (ve ana kuruluşumuz ile tedarikçilerimizin sorumluluğu) yasada izin verildiği ölçüde sınırlanacaktır.

17. TAZMİNAT

Tarafımızca talep edildiği takdirde, tarafımızı ve ana kuruluşumuzu ve ayrıca diğer bağlantılı şirketler ile birlikte bunların çalışanları, yüklenicileri, sorumluları, yöneticileri ve temsilcilerini web sitelerini kullanımınız ya da hatalı kullanımınız ile bağlantılı olarak doğacak avukatlık ücretleri dahil her türlü sorumluluk, talep ve masrafa karşı korumayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul etmektesiniz. Masrafları tarafımıza ait olmak üzere, tarafınızca tazmin edilecek her türlü hususun münhasıran savunma ve kontrolünü üstlenme hakkımız saklıdır. Bahsi geçen durumlarda, mevcut her türlü savunmanın sunulması süresinde tarafımız ile işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz.

18. ULUSLARARASI KULLANIM

Web sitelerinin içeriklerinin İngiltere dışında başka bir yerde kullanıma uygun ya da hazır olduğu konusunda hiçbir beyanda bulunmamaktayız. Web sitelerine içeriğin yasa dışı olduğu bölgelerden erişimde bulunmak yasaktır. Web sitelerine İngiltere dışında bir yerden erişimde bulunmayı tercih ettiğiniz takdirde, bu konuda kendi inisiyatifinize tabisiniz ve yerel yasalara uygunluk konusunda sorumluluk size aittir.

19. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK KANUN VE YETKİ ALANI

Bu sözleşmenin ve tarafımız aleyhine her türlü talebinizin ya da ihtilafın, İngiltere kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın İngiltere kanunlarına tabi olduğunu ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşmasının geçerli olmadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca aleyhimize sunabileceğiniz her türlü ihtilaf veya talebin İngiltere’de yerleşik bir mahkemede çözümleneceğini kabul etmektesiniz. Buna ek olarak, bahsi geçen talep ya da davalara ilişkin hukuki süreçler için ilgili mahkemelerin münhasır yargı yetkisine başvurmayı ve teslim olmayı kabul etmektesiniz. Bu Kullanım Koşullarını kabul ederek aşağıdaki hususları yerine getirdiğinizi bildirmek isteriz:

 1. tarafınıza ait olanlar dahil olmak üzere, başka yetki alanlarının kanunlarına göre, aleyhimize sunabileceğiniz diğer tüm taleplerden feragat etmek;
 2. tarafımızla olan her türlü ihtilaf ve talebinizde İngiltere’de bulunan mahkemelerin münhasır yargı yetkisini, ve bu yetki alanını, gayrikabili rücu kabul etmek; ve
 3. bahsi geçen her türlü ihtilaf ya da talebin çözümünde İngiltere’de yer alan mahkemelerin münhasır yargı yetkisine teslim olmak.

20. BÖLÜNEBİLİRLİK VE BÜTÜNLÜK

Bu sözleşme ve web sitelerinde yayımlanmış olan tamamlayıcı tüm şart, politika, kural ve talimatlar siz ve biz arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve geçmiş tüm yazılı veya sözlü sözleşmelerin yerini alır. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmının geçersiz ya da uygulanamaz olduğu kabul edildiği takdirde, ilgili kısım geçerli kanun doğrultusunda, mümkün olabildiğince, tarafların asıl niyetlerini yansıtacak şekilde yorumlanacak ve kalan kısımlar aynı şekilde yürürlükte kalacaktır.

21. FESİH

Bu Kullanım Koşullarını ya da web siteleri ile bağlantılı olarak yayımlanmış her türlü kural ya da talimatı ihlal ettiğiniz takdirde, web sitelerini kullanma hakkınız kendiliğinden sona erer. Ayrıca tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın, herhangi bir sebeple, web sitelerinin tümüne ya da bir kısmına erişiminizi sonlandırma hakkımız saklıdır.